Anker Legaard (1920-2007) blev i levende live kaldt mange ting, men aldrig Lyngbymaleren. Dette navn har jeg valgt at give ham posthumt, fordi jeg ved, at han levede mest intenst og lykkeligt i de tidlige morgentimer, hvor han drog afsted med lærred, staffeli og malerkasse for at male landskabsmaleri i Kongens Lyngby og omegn. Hvor jeg ved det fra? Jeg fulgte somme tider med på morgenudflugten.

Disse få timer var, udover nattesøvnen, den eneste frihed han undede sig fra livsgerningen som chokoladehandler på Hovedgaden i den gamle slots- og fabriksby. Bon-Bon kaldte han sin 


chokoladeforretning på Lyngby  Hovedgade 20 og fik selv hurtigt tilnavnet Bon-Bon-manden. Butikken åbnede han i 1949, kun fire år efter krigsafslutningen, 29 år gammel. Der var stadig rationering og knaphed på alt - ikke mindst noget så eksotisk som chokolade.

Men appetitten på chokolade, bolsjer, vingummi og flødeis var nærmest eksplosiv, og Anker Legaard lurede hurtigt, at efterspørgselen gerne satte ind lige efter frokosttid og holdt sig til klokken 22 om aftenen, somme tider længere. Han indrettede sine åbningstider efter det.

De stille formiddage

De stille formiddage blev en gave. De gjorde det muligt for Lyngbymaleren at udleve sin maletrang. Han malede flere gange om ugen, året rundt, uanset vejret. Regnede det eller sneede, spændte han en dug ud over lærredet.

I 1964 blev butiksbarakkerne på Lyngby Hovedgade overfor Hotellet og Fabriksdammen kondemneret; de skulle vige pladsen for det ny Stadsbibliotek og en offentlig park. Bon-Bon genåbnede i Brohuset, Lyngby Hovedgade 9A, lige overfor Jernbanevej og Hold-An.

Bon-Bon i Brohuset, Lyngby Hovedgade 9A, 1962

Bon-Bon i Brohuset, Lyngby Hovedgade 9A, 1962

Flytningen gav ikke noget stort afbræk i maleriet, og snart hobede malerierne sig op i butikkens baglokale. Herfra bredte de sig til al ledig plads på væggene i butikken. Og mere til. Snart fyldte de også privaten. Så rykkede nogle af dem ned i en fugtig kælder under butikslejemålet, mens andre måtte tage til takke med et brændeskur ude i fælleshaven.

Enkelte billeder forærede Lyngbymaleren væk til familie og venner. Hvis jeg ikke husker helt forkert, fik rådhuset i Lyngby-Taarbæk også et enkelt maleri.

Ikke til salg

At sælge kunne ikke komme på tale. “Jeg maler for egen fornøjelse. De er ikke til salg,” svarede han lidt studst, når nogen spurgte. Blev de ved med at presse, lod han som om han gav efter og svarede: “Okay, du skal få det for 100.000.” I nutidskroner er det tæt på en million.

En af dem, der pressede længe, var den socialdemokratiske redaktør og folketingsmand Lasse Budtz, selv Lyngby-borger. Da han blev udsat for den med de 100.000 kroner, var han ikke mundlam: “Okay, når det er så stort et beløb, skal jeg lige spare lidt mere op. Men jeg kommer igen.”

Når et billede først var malet, var det ham ret ligegyldigt. Det var processen, det handlede om. Derfor blev billederne ikke signeret og heller ikke dateret. Størstedelen af produktionen endte i kældre, hvor fugt og skimmel gjorde det af med billederne eller ramponerede dem alvorligt.

Lyngbymaleren - de sidste år

I sidste halvdel af 1990’erne holdt Anker Legaard op med at male. Han blev mere og mere indesluttet, fik stadig sværere ved at passe sin butik, og en dag fandt sønnerne, Kim og Carsten, ham siddende i baglokalet, tavs og indesluttet og tilsyneladende ikke klar over hvem og hvor han var. Han blev lægeundersøgt og fik diagnosen demens.

Ved denne lejlighed indsamlede jeg det der var tilbage af malerisamlingen og lagde billederne i magasin med et løfte til mig selv om, at de skulle fotograferes og udstilles på nettet.

Butikken blev afhændet, og Anker Legaard fik tilkendt en lejlighed i de beskyttede ældreboliger på 

Carlshøjvej. Her livede han kendelig op og begyndte sågar at male igen. Samtidig genoptog han en gammel lidenskab med at vandre på langtur kun iført hverdagstøj og træsko. Somme tider kom han så langt omkring, at han ikke kunne finde hjem igen. I de tilfælde mødte han altid en hjælpsom person eller en politipatrulje.

I en alder af 85 vandrede han i et stræk en sen eftermiddagstime de 22 kilometer fra Hillerød til Kongens Lyngby. Han ringede lige omkring midnat og fortalte hæs, træt og pavestolt, at nu var han nået frem. Det skal lige indskydes, at turen blev tilbagelagt i de evindelige træsko.

I 2007 døde Anker Legaard 87 år gammel. Han ligger begravet på Lundtofte Kirkegård ikke langt fra Gardinfabrikkens arbejderboliger på Lundtoftevej, hvor han boede det meste af sit liv.

Hillerød, den 19. oktober 2015

Carsten Legaard


Kendte du Lyngbymaleren Anker Legaard, og har du et personligt minde, eller et fotografi, som du gerne vil dele med os andre, så send en email, tak.

Lyngbymaleren Anker Legaard og moderen Irene Legaard 1948 foran den nyindrettede chokoladebutik Bon-Bon

Anker Legaard og moderen Irene Legaard 1948 foran den nyindrettede chokoladebutik Bon-Bon, Lyngby Hovedgade 20 overfor Lyngby Hotel